Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22458/2013
09-12-2013
20-12-2013
Επίκουρος Καθηγητής Στέργιος Αναστασιάδης
Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
81057

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ στην φυσική

10

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη μετεωρολογία

10

Εμπειρία στον προγραμματισμό επιστημονικών υπολογισμών (Fortran/C)

10

Εμπειρία στην αριθμητική πρόγνωση καιρού

20

Ερευνητικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων

10

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

 

«Επιλογή μοντέλων κινδύνου πυρκαγιών» και

«Ανάπτυξη λογισμικού μοντελοποίησης κινδύνου πυρκαγιών»

e-max.it: your social media marketing partner