Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22457/2013
09-12-2013
20-12-2013
Επίκουρος Καθηγητής Στέργιος Αναστασιάδης
Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
81057

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ στην φυσική

10

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις ατμοσφαιρικές επιστήμες

10

Εμπειρία στην κλιματολογία

20

Εμπειρία στην εφαρμογή πολυμεταβλητών στατιστικών μεθόδων

10

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

«Ανάλυση τρέχουσας επιστημονικής γνώσης (stateoftheart) στη μοντελοποίηση κινδύνου πυρκαγιών»

e-max.it: your social media marketing partner