Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22456/2013
09-12-2013
20-12-2013
Επίκουρος Καθηγητής Στέργιος Αναστασιάδης
Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
81057

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ στην πληροφορική ή συναφές αντικείμενο

20

Εμπειρία τουλάχιστο 3 ετών στην διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων

15

Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων (προγραμματισμός συστημάτων, διαδικτύου, κινητών συστημάτων)

15

Προγραμματισμός σε C/C++, Python, Java, AJAX και συστήματα Linux, Android

10

Βεβαίωση άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας

5

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

«Έλεγχος ποιότητας πλατφόρμας προσπέλασης και ανάλυσης δεδομένων» και ειδικότερα

«Έλεγχος ποιότητας λογισμικού εφαρμογών αποθήκευσης και επεξεργασίας ανάλυσης ιστορικών δεδομένων»

e-max.it: your social media marketing partner