Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22455/2013
09-12-2013
20-12-2013
Επίκουρος Καθηγητής Στέργιος Αναστασιάδης
Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
81057

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ στην πληροφορική ή συναφές αντικείμενο

20

Εμπειρία  τουλάχιστο 2 ετών σε ανάπτυξη λογισμικού για ασφαλή αναζήτηση και επεξεργασία δεδομένων (ή ισοδύναμη εκπαίδευση)

25

Εμπειρία στην πειραματική αξιολόγηση απόδοσης κατανεμημένων συστημάτων

10

Προγραμματισμός σε C/C++, Pthreads/MPI, Java και σύστημα Linux

10

Γνώσεις παράλληλου προγραμματισμού και εξόρυξης δεδομένων

10

Βεβαίωση καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας

5

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

«Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος ανάλυσης δεδομένων» και ειδικότερα

«Ανάπτυξη λογισμικού συστήματος/εφαρμογής για ανάλυση δεδομένων»

e-max.it: your social media marketing partner