Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22454/2013
09-12-2013
20-12-2013
Επίκουρος Καθηγητής Στέργιος Αναστασιάδης
Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
81057

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ στην πληροφορική ή συναφές αντικείμενο

20

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην πληροφορική με ειδίκευση στα υπολογιστικά συστήματα

20

Ελάχιστη εμπειρία 3 ετών στην ανάπτυξη λογισμικού συστημάτων διαχείρισης δομημένων δεδομένων (ή ισοδύναμη εκπαίδευση)

25

Ερευνητική εμπειρία τεκμηριωμένη με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων

30

Ελάχιστη προηγούμενη εμπειρία απασχόλησης 18 μηνών σε έργα πληροφορικής Interreg

20

Βεβαίωση καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας

5

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

«Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος ανάλυσης δεδομένων» και ειδικότερα

«Προσδιορισμός πλατφόρμας και σχεδιασμός λογισμικού συστήματος/εφαρμογής για ανάλυση δεδομένων»

e-max.it: your social media marketing partner