Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22452/2013
09-12-2013
20-12-2013
Επίκουρος Καθηγητής Στέργιος Αναστασιάδης
Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
81057

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ στην πληροφορική ή συναφές αντικείμενο

20

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην πληροφορική με εξειδίκευση στα υπολογιστικά συστήματα

20

Ελάχιστη εμπειρία 3 ετών στην ανάπτυξη λογισμικού συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων (ή ισοδύναμη εκπαίδευση)

25

Ερευνητική εμπειρία τεκμηριωμένη με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων

30

Ελάχιστη προηγούμενη εμπειρία απασχόλησης 18 μηνών σε έργα πληροφορικής Interreg

20

Βεβαίωση καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας

5

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

«Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτυακής αποθήκης δεδομένων» και ειδικότερα

«Προσδιορισμός πλατφόρμας συστήματος εικονικών μηχανών και σχεδιασμός/ανάπτυξη λογισμικού αποθήκευσης/προσπέλασης επιστημονικών ιστορικών δεδομένων»

e-max.it: your social media marketing partner