Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22451/2013
09-12-2013
20-12-2013
Επίκουρος Καθηγητής Στέργιος Αναστασιάδης
Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
81057

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ στην πληροφορική ή συναφές αντικείμενο

20

Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε ανάπτυξη ασφαλούς λογισμικού συστημάτων αποθήκευσης (ή ισοδύναμη εκπαίδευση)

20

Εμπειρία σε πειραματική αξιολόγηση τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους (Xen/AWS)

20

Προγραμματιστική εμπειρία σε Java, C/C++, Pthreads/MPI και σύστημα Linux

15

Βεβαίωση καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας

5

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

«Σχεδιασμός μοντέλων αποθήκευσης δεδομένων κλιματικής αλλαγής» και ειδικότερα

«Προσδιορισμός μοντέλων αποθήκευσης και επεξεργασίας επιστημονικών δεδομένων σε πολυπύρηνα συστήματα και εικονικές μηχανές»

e-max.it: your social media marketing partner