Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22125/2013
04-12-2013
19-12-2013
Καθηγητής Αλέξανδρος Μπερής
MICRO: Διασυνοριακό κέντρο αριστείας για την προώθηση της έρευνας, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στη μικροχειρουργική
81058

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κάτοχος πτυχίου ιατρικής

Βαθμός πτυχίου x 10 (max 100)

Αγγλικά

50 Lower & 100 Prof (max 100)

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην οργάνωση Μικροχειρουργικών Σεμιναρίων

500

Αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου της Μικροχειρουργικής

200

Εμπειρία στην διαχείριση προγραμμάτων

100

Υποστήριξη διαχείρισης έργου, συγκέντρωση υλικού για την ψηφιακή βιβλιοθήκη του έργου, ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων, σεμινάρια και ημερίδες εκπαίδευσης νέων μικροχειρούργων με καινοτόμα μέσα

e-max.it: your social media marketing partner