Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 33970/2019
16-09-2019
01-10-2019
ΤΖΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΩΝ
61500
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ ON/OFF
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με την Πληροφορική, Επεξεργασία Σήματος ή Επεξεργασία Εικόνας ON/OFF
Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εξειδίκευση σε MATLAB, Python, Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), βαθιά μάθηση (Deep Learning), Επεξεργασία Εικόνας. Αποδεικνύεται από συμμέτοχη σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου ή κύκλους μαθημάτων σεμιναριακού τύπου Κύκλος μαθημάτων Χ 5, Μέγιστο 30
Προτέρα ενασχόληση με επεξεργασίας ιστοπαθολογικών εικόνων (βιοψιών), αποδεικνύεται από δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά, μεταπτυχιακές διατριβές, διδακτορικό δίπλωμα κ.ο.κ Εργασίες Χ 5, Μέγιστο 20
Επαγγελματική Εμπειρία συναφής με το πεδίο της Πληροφορική Μήνες Χ 2 , Μέγιστο 20
  • Υλοποίηση λογισμικού μέτρησης διογκωμένων κυττάρων
  • Υλοποίηση Πρωτότυπου εργαλείου επεξεργασίας βιοψιών ήπατος
  • Συμμετοχή στην αξιολόγηση του συστήματος
e-max.it: your social media marketing partner