Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30977/2019
27-08-2019
11-09-2019
Τζάκο Ανδρέα
Αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη αντιγηραντικών σκευασμάτων και λειτουργικών γαλακτοκομικών τροφίμων
82477
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας ή Βιολογίας ή Βιοχημείας ή συναφούς ειδικότητας ON/OFF
Μεταπτυχιακό τίτλο με ειδίκευση στην Κλινική Χημεία, Ανοσοχημεία και Μικροβιακή Βιοτεχνολογία ON/OFF
Υποψήφιος Διδάκτορας στον τομέα της Κλινικής Χημείας ON/OFF
Εργαστηριακή εμπειρία στην απομόνωση ουδετεροφίλων, της παραγωγής ουδετεροφιλικών δικτύων χρωματίνης (NETs) και του χαρακτηρισμού τους ON/OFF
Εργαστηριακή εμπειρία στην απομόνωση και καλλιέργεια ενδοθηλιακών κυττάρων ON/OFF
Εργαστηριακή εμπειρία στη τεχνική της πολλαπλής χαρτογράφησης (xMAP). ON/OFF

Η διερεύνηση της αντιοξειδωτικής και αντιφλεγμονώδους δράσης φυτικών εκχυλισμάτων και συστατικών τους στην παραγωγή NETs, στην ενεργοποίηση ενδοθηλιακών κυττάρων σε καλλιέργειες HUVECs καθώς και με την τεχνική της πολλαπλής χαρτογράφησης, στις ακόλουθες ενότητες εργασίας (συμμετοχή στο EE3. Διερεύνηση βιολογικής δράσης).

e-max.it: your social media marketing partner