Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29158/2019
29-07-2019
14-08-2019
ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΗΓΕΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ (INNOVATEDIGNITY)
60960
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο στις επιστήμης φροντίδας ή υποστήριξης ή αποκατάστασης π.χ. Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Φ.Π.Ψ., Φυσικοθεραπείας κλπ. ON/OFF
Μεταπτυχιακό στις επιστήμης φροντίδας ή υποστήριξης ή αποκατάστασης π.χ. Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας., Φυσικοθεραπείας κλπ. ON/OFF
Απόδειξη ότι στο διάστημα 01 Σεπτεμβρίου 2016 έως 01 Σεπτεμβρίου 2019 δεν έχει διαμείνει στην Ελλάδα περισσότερο από 12 μήνες ON/OFF
Να είναι Ερευνητής στα πρώτα στάδια της καριέρας με λιγότερα των τεσσάρων (4) ετών ερευνητική εμπειρία από τη στιγμή της αποφοίτησης ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση αγγλικής γλώσσας

Καλή: 5 μόρια

Πολύ καλή: 15 μόρια

Άριστη: 40 μόρια

Συναφή εμπειρία εργασίας σε αγγλόφωνη χώρα

Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μόρια

Εμπειρία από 6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

Εμπειρία από 12 έως 18 μήνες: 15 μόρια

Εμπειρία άνω των 18 μηνών: 40 μόρια

Κατανόηση των ηθικών ζητημάτων που σχετίζονται με την έρευνα στους ηλικιωμένους

Καλή: 5 μόρια

Πολύ καλή: 15 μόρια

Άριστη: 40 μόρια

Οι ερευνητές που θα προσληφθούν θα διεξάγουν ποιοτική έρευνα που θα σχετίζεται είτε με την ευζωία ηλικιωμένων ατόμων που χρειάζονται αποκατάσταση, είτε με την επίδραση των άτυπων φροντιστών (και του ρόλου του φύλλου) στην φροντίδα ηλικιωμένων. Επιπλέον, της έρευνας οι ερευνητές θα συμμετέχουν σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για να εξελίξουν τις γνώσεις και δεξιότητες σε ζητήματα που σχετίζονται που καινοτόμα και αξιοπρεπή συστήματα φροντίδας ηλικιωμένων.

Επιπλέον πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://jobs.brighton.ac.uk/vacancy.aspx?ref=HC4314-19-029-R

e-max.it: your social media marketing partner