Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21225/2013
22-11-2013
09-12-2013
Καθηγητής Τιβέριος Βαϊμάκης
Ανάπτυξη νανοδομημένης τιτανίας με βελτιωμένη φωτοκαταλυτική δράση και εφαρμογή σε χρώματα επιφανειών με στόχο την εξυγίανση εσωτερικών χώρων
80810

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Συναφές Πτυχίο

10

Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια σε σχετικό με το έργο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

5

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στην παρασκευή και μελέτη φωτοκαταλυτών με βάση το TiO2, ηοποία θα πρέπει να αποδεικνύεται με δημοσιευμένο έργο.

5

Παρασκευή και μελέτη της φωτοκαταλυτικής και αντιβακτηριακής ικανότητας υδροχρωμάτων της νανοδομημένης τιτανίας στο εργαστήριο με παραδοτέα βελτιωμένα υδροχρώματα (έκθεση) και σχετική πατέντα

e-max.it: your social media marketing partner