Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21224/2013
22-11-2013
09-12-2013
Καθηγητής Τιβέριος Βαϊμάκης
Ανάπτυξη νανοδομημένης τιτανίας με βελτιωμένη φωτοκαταλυτική δράση και εφαρμογή σε χρώματα επιφανειών με στόχο την εξυγίανση εσωτερικών χώρων
80810

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Φυσικού

10

Διδακτορικό Δίπλωμα

10

Εμπειρία στην παρασκευή και μελέτη φωτοκαταλυτών με βάση το TiO2, ηοποία θα πρέπει να αποδεικνύεται με δημοσιευμένο έργο.

20

  1. Παρασκευή και μελέτη της φωτοκαταλυτικής και αντιβακτηριακής ικανότητας υδροχρωμάτων της νανοδομημένης τιτανίας στο εργαστήριο με παραδοτέα βελτιωμένα υδροχρώματα (έκθεση) και σχετική πατέντα
  2. Μελέτη φωτοκαταλυτικής και αντιβακτηριακής ικανότητας υδροχρωμάτων της νανοδομημένης τιτανίας σε πραγματικές συνθήκες με παραδοτέα δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια
e-max.it: your social media marketing partner