Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21222/2013
22-11-2013
09-12-2013
Καθηγητής, Ιωάννης Γεωργίου
Ολοκληρωμένο Κέντρο Προγεννητικής και Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης κληρονομούμενων νοσημάτων υψηλού κινδύνου στη Δυτική Ελλάδα
81088

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχιούχος Βιολόγος ή συναφούς αντικειμένου

15

Διδάκτορας στην Ιατρική Γενετική και ειδίκευση στην ανθρώπινη υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και στην Προγεννητική και Προεμφυτευτική Γενετική διάγνωση

20

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιδικά με κριτές και δείκτη εμβέλειας, ανακοινώσεις και βραβεία

50

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

15

«Ανάπτυξη νέων ευαίσθητων μοριακών μεθόδων για την ανίχνευση πολύ μικρών ποσοτήτων εμβρυϊκού γενετικού υλικού»

«Συλλογή και απομόνωση γενετικού υλικού από κύτταρα της εξωεμβρυϊκής κοιλότητας η οποία περιβάλλει κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κύησης»

«Πρώιμη προγεννητική διάγνωση από κύτταρα της εξωεμβρυϊκής κοιλότητας 7ης-9ης εβδομάδας»

«Βιοψία βλαστομεριδίου για την προ-εμφυτευτική προγεννητική διάγνωση»

e-max.it: your social media marketing partner