Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21221/2013
22-11-2013
09-12-2013
καθηγητής Νευρολογίας, Κυρίτσης Αθανάσιος
Πολυγονιδιακή ανάλυση και δημιουργία γονιδιακού χάρτη φαρμακοανθεκτικής επιληψίας στη Βορειοδυτική Ελλάδα - Πειραματικό μοντέλο πρόκλησης αιφνιδίου θανάτου στη φαρμακοανθεκτική επιληψία
80814

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Ιατρικής

5

Διδάκτορας Καρδιολογίας

15

Εμπειρία στο χειρισμό πειραματόζωων,  σε πειραματικά πρότυπα αρρυθμιών σε επίμυες

25

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απαιτείται εμπειρία στις ακόλουθες πειραματικές τεχνικές

Καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος

15

Εμφύτευση συσκευών συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής

30

Καταγραφή μονοφασικών δυναμικών ενέργειας και  προγραμματισμένη κοιλιακή διέγερση   

30

  • «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΜΥΩΝ ΜΕ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ»
  • «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ»
e-max.it: your social media marketing partner