Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21220/2013
22-11-2013
09-12-2013
καθηγητής Νευρολογίας, Κυρίτσης Αθανάσιος
Πολυγονιδιακή ανάλυση και δημιουργία γονιδιακού χάρτη φαρμακοανθεκτικής επιληψίας στη Βορειοδυτική Ελλάδα - Πειραματικό μοντέλο πρόκλησης αιφνιδίου θανάτου στη φαρμακοανθεκτική επιληψία
80814

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Ιατρικής

5

Υποψήφιος Διδάκτορας Καρδιολογίας

10

Εμπειρία στο χειρισμό πειραματόζωων,  σε πειραματικά πρότυπα αρρυθμιών σε επίμυες

25

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απαιτείται εμπειρία στις ακόλουθες πειραματικές τεχνικές

Καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος

20

Εμφύτευση συσκευών συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής

30

Καταγραφή μονοφασικών δυναμικών ενέργειας και  προγραμματισμένη κοιλιακή διέγερση   

30

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΜΥΩΝ ΜΕ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

e-max.it: your social media marketing partner