Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21217/2013
22-11-2013
09-12-2013
Αναπληρωτής Καθηγητής Ελευθέριος Λοιδωρίκης
Graphene-Driven Revolutions in ICT And Beyond (GRAPHENE)
81205

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδακτορικό σε Φυσική, Φυσική Στερεάς Κατάστασης ή Επιστήμη Υλικών

30

Εμπειρία στη μελέτη γραφενίου

15

Εμπειρία σε υπολογιστικές μεθόδους

15

Προσωπική συνέντευξη με αξιολόγηση επιστημονικής επάρκειας του υποψηφίου

15

Συστάσεις (ο υποψήφιος πρέπει να συμπεριλάβει στην άιτησή του τα ονόματα και στοιχεία δύο ερευνητών ή/και καθηγητών που μπορούν να δώσουν συστάσεις και να αξιολογήσουν την ερευνητική του επάρκεια)

10

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

5

Μελέτη και προσομοίωση των ηλεκτρικών και φωτονικών ιδιοτήτων του γραφενίου και της εφαρμογής του σε οπτοηλεκτρονικές και πλασμονικές εφαρμογές όπως φωτοανιχνευτές, βιοαισθητήρες και φωτονικά κυκλώματα στις φασματικές περιοχές απο THzμέχρι ορατό και UV

e-max.it: your social media marketing partner