Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21215/2013
22-11-2013
09-12-2013
Αναπληρωτής Καθηγητής Ελευθέριος Λοιδωρίκης
Graphene-Driven Revolutions in ICT And Beyond (GRAPHENE)
81205

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδακτορικό σε Φυσική, Φυσική Στερεάς Κατάστασης ή Επιστήμη Υλικών

30

Εμπειρία σε μεθόδους νανοφωτονικής, πλασμονικής, μη γραμμικής, ή/και κβαντικής οπτικής.

15

Εμπειρία σε υπολογιστικές μεθόδους

15

Προσωπική συνέντευξη με αξιολόγηση επιστημονικής επάρκειας του υποψηφίου

15

Συστάσεις (ο υποψήφιος πρέπει να συμπεριλάβει στην άιτησή του τα ονόματα και στοιχεία δύο ερευνητών ή/και καθηγητών που μπορούν να δώσουν συστάσεις και να αξιολογήσουν την ερευνητική του επάρκεια)

10

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

5

Μελέτη των φωτονικών ιδιοτήτων του γραφενίου και της αλληλεπίδρασής του με μεταλλικές νανοδομές και ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες, με σκοπό την εφαρμογή του σε οπτοηλεκτρονικές και πλασμονικές εφαρμογές όπως φωτοανιχνευτές και βιοαισθητήρες στις φασματικές περιοχές του IR-UV

e-max.it: your social media marketing partner