Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22763/2019
24-06-2019
09-07-2019
Αναστασία Πολίτου
ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες (ELIXIR-GR: Managing and Analysing Life Sciences Data)»
82181
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή   ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ στη Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Πληροφορική, Βιοπληροφορική, Γενετική, ή συναφές γνωστικό αντικείμενο Βαθμός πτυχίου/10
Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Βιοφυσική, Βιοπληροφορική, Γενετική ή σε συναφές πεδίο Βαθμός πτυχίου/10
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσας ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συμμετοχή σε πρωτότυπες δημοσιεύσεις και σε παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια σε αντικείμενο συναφές με αυτό του έργου 15
Εμπειρία σε μεθοδολογία Υπολογιστικής Βιολογίας/Χημείας 25
Εμπειρία στο πεδίο της Υπολογιστικής Επιγενετικής 10
Εμπειρία στην ανάπτυξη   διαδικτυακών εφαρμογών Υπολογιστικής Βιολογίας/Βιοπληροφορικής 15
Ανάλυση βιολογικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας 10
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 5

Βιοπληροφοριακών Εργαλείων και Bάσεις Δεδομένων Ανάπτυξη και επικαιροποίηση βιοϋπολογιστικών εργαλείων - Ανάλυση δεδομένω μεγάλης κλίμακας.

•        Συμμετοχή στο ΠΕ1 Διαχείριση και Διακυβέρνηση

•        Συμμετοχή στο ΠΕ2 Βιοπληροφοριακά εργαλεία και βάσεις δεδομένων

e-max.it: your social media marketing partner