Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20366/2013
11-11-2013
22-11-2013
Μαρία Κωνσταντή/Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Δημιουργία κέντρου αριστείας για την αξιολόγηση των φαρμακολογικών δράσεων και της τοξικότητας ουσιών, προερχόμενων από φυτικά προϊόντα
80753

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεγάλη εμπειρία στην φροντίδα διαφόρων στελεχών πειραματοζώων

5

Μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και διατήρηση διαγονιδιακών πειραματοζώων

5

Να είναι διατεθειμένος να αναλάβει παράλληλα και τον καθαρισμό του χώρου του εκτροφείου και των κλωβών.

 

5

Να είναι διατεθειμένος να αναλάβει τη θανάτωση και αποτέφρωση των ζώων.

 

5

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Να μη φοβάται και να αγαπά αποδεδειγμένα τα πειραματόζωα.

 

5

Σύνολο

25

Ζωοκόμος για τη διατήρηση και τις αναπαραγωγές διαγονιδιακών στελεχών μυών PPARα.

e-max.it: your social media marketing partner