Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20362/2013
11-11-2013
22-11-2013
Καθηγητής/Δημήτριος Γαλάρης
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΒΙΟ-ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (DENOP
81091

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

  • Πτυχίο ΑΕΙ στη Βιοχημεία ή Βιολογία ή Διαιτολογία ή συναφή γνωστικά αντικείμενα.

20

  • Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιοχημεία ή Φυσιολογία ή συναφή γνωστικά αντικείμενα.

30

  • Εμπειρία στα πεδία του οξειδωτικού στρες και της απόπτωσης.

20

  • Διαπιστωμένη ερευνητική εμπειρία μέσω δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή παρουσιάσεις εργασιών σε συνέδρια.

20

  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

10

  • «Αξιολόγηση της δυνατότητας των εκχυλισμάτων και των κλασμάτων αυτών για την προστασία των κυττάρων μέσω του οξειδωτικού stress και της απόπτωσης του κυττάρου»
  • «Αξιολόγηση της δυνατότητας των εκχυλισμάτων και των κλασμάτων τους για την προστασία των κυττάρων από την εισαγωγή στο DNA οξειδωτικού stress και την απόπτωσή τους»
  • «Προκαταρκτική χρήση των επιλεγμένων παραγόντων με τις βέλτιστες ιδιότητες που προήλθαν από τις παραπάνω εργασίας για την παραγωγή καινοτόμων γαλακτοκομικών και οινολογικών προϊόντων»
e-max.it: your social media marketing partner