Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19891/2013
04-11-2013
18-11-2013
Καθηγητής Άγγελος Ευαγγέλου
ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)
80949

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα - κριτήρια των ενδιαφερομένων:

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ

30

Γνώση χειρισμού Η/Υ

20

Εμπειρία στην ψηφιοποίηση έντυπου υλικού σχετικού με τη νοσηλευτική και ανάρτησή του σε ιστοσελίδα

40

Development and verification of communication software solutions - publication of user guide

e-max.it: your social media marketing partner