Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19889/2013
04-11-2013
18-11-2013
Καθηγητής/ Ματίκας Θεόδωρος
Νανο-τροποποιημένο Ευφυές Σκυρόδεμα
81202

Τα απαιτούμενα προσόντα των ενδιαφερομένων για το κάθε ανατιθέμενο έργο αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης.

Α. Συμμετοχή στις Ε.Ε.1 (Υλικά με βάση το τσιμέντο – τροποποίηση – έλεγχος ποιότητας), Ε.Ε.3 (Μηχανική συμπεριφορά CNTs/CNFs υλικών με βάση το τσιμέντο και ικανότητα ανίχνευσης υπό φορτίο), Ε.Ε.7 (Επίδραση της νανο-τροποποίησης στην πολύ-λειτουργικότητα και «ευφυΐα» δομών εργαστηριακής κλίμακας) και Ε.Ε.8 (Επίδραση της νανο-τροποποίησης στην περιβαλ-λοντική απόκριση δομών εργαστηριακής κλίμακας), με έμφαση στις δράσεις Τ1.2, Τ1.3, Τ1.5 και Τ8.3 όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου.

 

Β. Συμμετοχή στις Ε.Ε.1 (Υλικά με βάση το τσιμέντο – τροποποίηση – έλεγχος ποιότητας), Ε.Ε.3 (Μηχανική συμπεριφορά CNTs/CNFs υλικών με βάση το τσιμέντο και ικανότητα ανίχνευσης υπό φορτίο), Ε.Ε.7 (Επίδραση της νανο-τροποποίησης στην πολύ-λειτουργικότητα και «ευφυΐα» δομών εργαστηριακής κλίμακας) και Ε.Ε.8 (Επίδραση της νανο-τροποποίησης στην περιβαλ-λοντική απόκριση δομών εργαστηριακής κλίμακας), με έμφαση στις δράσεις Τ1.4, Τ3.1, Τ3.2, Τ7.2 και Τ7.3 όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου.

 

Γ. Συμμετοχή στις Ε.Ε.1 (Υλικά με βάση το τσιμέντο – τροποποίηση – έλεγχος ποιότητας), Ε.Ε.3 (Μηχανική συμπεριφορά CNTs/CNFs υλικών με βάση το τσιμέντο και ικανότητα ανίχνευσης υπό φορτίο), Ε.Ε.7 (Επίδραση της νανο-τροποποίησης στην πολύ-λειτουργικότητα και «ευφυΐα» δομών εργαστηριακής κλίμακας) και Ε.Ε.8 (Επίδραση της νανο-τροποποίησης στην περιβαλ-λοντική απόκριση δομών εργαστηριακής κλίμακας), με έμφαση στις δράσεις Τ7.2, Τ7.3 και Τ8.2 όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner