Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19446/2013
30-10-2013
14-11-2013
Καθηγητής Δημήτριος Γαλάρης
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Μελέτη μοριακών μηχανισμών μεταγωγής ενδοκυττάριων σημάτων μέσω οξειδο-αναγωγικών τροποποιήσεων καταλοίπων κυστεΐνης: Ο ρόλος των ιόντων σιδήρου
80861

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα - κριτήρια των ενδιαφερομένων:

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ στη Βιολογία ή Χημεία ή Φυσική ή συναφές γνωστικό αντικείμενο.

15

Μ.Δ.Ε. ή MSc σχετικό με τη Βιοπληροφορική ή Ιατρική Φυσική ή συναφές γνωστικό αντικείμενο.

15

Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία ή Βιοχημεία ή συναφές γνωστικό αντικείμενο.

25

Εμπειρία στο πεδίο της απόπτωσης και στην στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων.

15

Εμπειρία στην κυτταρομετρία ροής.

10

Διαπιστωμένη ερευνητική εμπειρία μέσω τουλάχιστον μιας δημοσίευσης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή παρουσίαση εργασίας σε συνέδριο, ως πρώτος συγγραφέας.

20

 

  • Επικύρωση του ρόλου του σιδήρου στην οξειδοαναγωγική ρύθμιση της δράσης των θειορεδοξινών και γλουταρεδοξινών
  • Συμμετοχή στη «Διάχυση αποτελεσμάτων»
e-max.it: your social media marketing partner