Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17805/2013
03-10-2013
17-10-2013
Καθηγητής John Halley
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΤΑ ΙΕΡΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
80806

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα - κριτήρια των ενδιαφερομένων:

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σπουδές στις επιστήμες περιβαλλοντικής διαχείρισης

30 μονάδες (Μεταπτυχιακές) ή

20 μονάδες (Πτυχιακές)

Πολύ καλές γνώσεις μαθηματικών

30 μονάδες (Μεταπτυχιακές σπουδές)ή

20 μονάδες (Πτυχίο ή παρακολούθηση προχωρημένων μαθημάτων μαθηματικών)

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

20 μονάδες

Εμπειρία από εργασία στο πεδίο

10 μονάδες 

Εμπειρία σε χωρικές αναλύσεις με GIS

10 μονάδες

 

  • Μοντέλα χωρικής πρόβλεψης  (Δράση 2, Υποδράση 2.4)
  • Βάση Δεδομένων δεντροχρονολόγησης (Δράση 2, Υποδράση 2.2)
  • Συμμετοχή στη συγγραφή τεσσάρων δημοσιεύσεων-ανακοινώσεων καθώς και στην παραδοτέα Τεχνική αναφορά (Δράση 2, Υποδράση 2.5)
e-max.it: your social media marketing partner