Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17036/2013
05-09-2013
20-09-2013
Καθηγητής Δημήτριος Γαλάρης
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Μελέτη μοριακών μηχανισμών μεταγωγής ενδοκυττάριων σημάτων μέσω οξειδο-αναγωγικών τροποποιήσεων καταλοίπων κυστεΐνης: Ο ρόλος των ιόντων σιδήρου
80861

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα - κριτήρια των ενδιαφερομένων:

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Χημείας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Ιατρικής ή Φαρμακευτικής ή συναφές γνωστικό αντικείμενο.

10

Εργαστηριακή εμπειρία στο πεδίο φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) με εφαρμογή στη μελέτη δομής πεπτιδίων και πρωτεϊνών.

20

Εργαστηριακή εμπειρία στο πεδίο φασματοφωτομετρίας μαζών με έμφαση  σε πεπτίδiα.

20

Διαπιστωμένη ερευνητική εμπειρία μέσω τουλάχιστον μίας δημοσίευσης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή παρουσίαση εργασίας σε διεθνές συνέδριο.

10

Εργαστηριακή εμπειρία σε κυτταροκαλλιέργειες και μοριακές τεχνικές(RT-PCR, Ανοσοαποτύπωμα Western).

30

Εμπειρία στην κατασκευή βάσης δεδομένων και βιοπληροφορικής.

10

  • «Ταυτοποίηση οξειδωμένων πρωτεϊνών και καταλοίπων κυστεΐνης, με φασματομετρία μάζας».
  • «Κατασκευή βάσης δεδομένων και ταυτοποίηση λειτουργικών μοτίβων κυστεϊνών που μπορούν να υποστούν οξειδωτικές τροποποιήσεις».
  • Συμμετοχή στη «Διάχυση αποτελεσμάτων».
e-max.it: your social media marketing partner