Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17034/2013
05-09-2013
20-09-2013
Καθηγήτρια Ευαγγελία Πιτουρά
INTERSOCIAL: UNLEASHING THE POWER OF SOCIAL NETWORKING FOR ENHANCING REGIONAL SMEs
80827

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα - κριτήρια των ενδιαφερομένων:

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Προπτυχιακό δίπλωμα/πτυχίο στην Πληροφορική

5

Γνώσεις σε θέματα συστημάτων και κοινωνικών δικτύων (αποδεικνύεται από το βιογραφικό του υποψηφίου)

5

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία ή πρακτική άσκηση στο αντικείμενο (όπως αποδεικνύονται από το βιογραφικό του υποψηφίου)

5

 

 

Προσαρμογή εργαλείων για προώθηση ΜΜΕ βασισμένη σε ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα (μέρος του παραδοτέου D4.4.1)

e-max.it: your social media marketing partner