Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17033/2013
05-09-2013
20-09-2013
Καθηγητής Αριστείδης Λύκας
ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ - DIGITAL LIBRARY FOR VIDEO STORING, PROCESSING & SUMARIZATION
80779

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα - κριτήρια των ενδιαφερομένων: 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος στην Πληροφορική

30

Γνώση προγραμματισμού (Matlab, C++, Java)

30

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΙΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εμπειρία σε Μηχανική Μάθηση και Βελτιστοποίηση

20

Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού για επιστημονικά προβλήματα

20

  

Ε.Ε.2.1: Έρευνα για αυτόματη περίληψη βίντεο και Ε.Ε.2.2: Μεταφορά τεχνολογίας και υλοποίηση με την μορφή εφαρμογής της αυτόματης περίληψης βίντεο

e-max.it: your social media marketing partner