Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17028/2013
05-09-2013
20-09-2013
Καθηγητής Άγγελος Ευαγγέλου
Έρευνα σε μικρή και μεγάλη κλίμακα για την παραγωγή ιχθύων υψηλής βιολογικής και διαιτητικής αξίας
80703

 

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα - κριτήρια των ενδιαφερομένων:

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

  • Φοιτητές ή μεταπτυχιακοί φοιτητές ή μεταδιδακτορικοί συνεργάτες

20

  • Ηλικίας 23-40 ετών

10

  • Απασχολούμενοι στα βασικά εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής

30

 

Συμμετοχή στην κλινικοεργαστηριακή μελέτη

e-max.it: your social media marketing partner