Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14368/2018 Επανάληψη στο ορθό
24-07-2018
04-09-2018
Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
82387
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κριτήριο 1. Σχεδιαγράμματα Διδασκαλίας Μαθημάτων Ομάδας
Συνάφεια σχεδιαγραμμάτων του συνόλου των μαθημάτων του Επιστημονικού Πεδίου. 0-30
Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας στη διδασκαλία των μαθημάτων του Επιστημονικού Πεδίου. 0-20
Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης στη διδασκαλία των μαθημάτων του Επιστημονικού Πεδίου. 0-10
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 0-60
Κριτήριο 2 Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/υποψηφίας

Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία.

 

0-10

Μία μονάδα ανά Εξάμηνο Διδασκαλίας σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια.

 

0-10

Μοριοδοτούνται μόνο οι δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς με το επιστημονικό πεδίο ως εξής:

1 μονάδα για κάθε δημοσίευση σε περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και

0,5 μονάδα για κάθε μία από τις λοιπές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις

Μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία.

 

0-10

Μοριοδοτείται μόνο η ερευνητική εμπειρία σε συναφές επιστημονικό πεδίο με 2 μονάδες ανά εξάμηνο.

Συνάφεια διδακτορικής διατριβής με το Επιστημονικό Πεδίο. 0-10
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2 0-40
Συνολική Βαθμολογία 0-100

Παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε Επιστημονικά Πεδία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

e-max.it: your social media marketing partner