Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14116/2018
20-07-2018
29-08-2018
Καθηγητής Μάμαντος Προδρομίδης
ΙΑΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ» ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΥΠΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (BioPoC)
82416
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Χημείας ή Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ON/OFF
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Τεχνολογία των Υλικών ON/OFF
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 50 καλή γνώση, 100 πολύ καλή γνώση, 150 άριστη γνώση
Ερευνητική εμπειρία στην σύνθεση και το χαρακτηρισμό συζυγιακών πολυμερών με ηλεκτροχρωμικές ιδιότητες ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση Δεύτερης Ξένης Γλώσσας 50 καλή γνώση, 100 πολύ καλή γνώση, 150 άριστη γνώση

Ανάπτυξη εκτυπωμένων αναλυτικών διατάξεων βασιζόμενων σε αποκρινόμενα πολυμερή με ηλεκτροχρωμικούς μεταλλάκτες για χρήση στο σημείο περίθαλψης

e-max.it: your social media marketing partner