Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13703/2018
17-07-2018
24-08-2018
Αναπληρωτής Καθηγητής Στέργιος Αναστασιάδης
Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών 2
82319
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής με πτυχιακή εργασία ή Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής/αλλοδαπής βαθμός πτυχίου X 4
Προγραμματισμός σε C/C++, Java, πολυνηματικές εφαρμογές, γραφικά, Linux ΝΑΙ/ΟΧΙ
Πιστοποιητικό γνώσεων αγγλικής γλώσσας Β2 ΝΑΙ/ΟΧΙ
Ανάπτυξη εφαρμογών ιστού σε πλαίσιο μοντέλου/προβολής/ελεγκτή (MVC) μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 3 (max 20)
Προγραμματισμός σε Ruby-on-Rails και SQL μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 2 (max 20)
Προγραμματιστικές γνώσεις ανάπτυξης γραφικών διεπαφών ιστού σε HTML/PHP/JavaScript μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 2 (max 10)
Προγραμματιστική γνώση ασφαλούς επικοινωνίας με απομακρυσμένες δικτυακές υπηρεσίες μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 2 (max 10)

«Πλατφόρμα δεδομένων και εφαρμογών τελικού χρήστη» και ειδικότερα «Ανάπτυξη διεπαφής αλληλεπίδρασης με γεωγραφική χαρτογράφηση και της γραφικής απεικόνισης δεδομένων καιρού και αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο.»

e-max.it: your social media marketing partner