Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16752/2013
03-09-2013
18-09-2013
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Θεοδώρου
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ
80808

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα - κριτήρια των ενδιαφερομένων:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Απόφοιτος Βιολόγος – Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός πτυχίου Χ 50 μόρια

Εμπειρία σε μοριακές τεχνικές και «sceening» δραστικότητας αντινεοπλασματικών ενώσεων

(έως 36 μήνες)
7 μόρια/ανά μήνα
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

70(άριστη)

50(πολύ καλή)

30(καλή)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση υπολογιστών (ΕCDL) 50
Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (έως μία) 50
Παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια (έως μία) 30
Αναρτημένες εργασίες σε συνέδρια (έως μία) 20
Χρόνος θητείας σε μεταπτυχιακές σπουδές 20 μόρια/ανά έτος
Εμπειρία σε Εργαστήριο Βιοτράπεζας καρκίνου 50

Διερεύνηση της βιολογικής δράσης και εκλεκτικότητας των συντεθέντων προϊόντων, εν δυνάμει αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών, ως αντικαρκινικών σκευασμάτων:

ανάπτυξη επιλεγμένων καρκινικών κυτταρικών σειρών σε καλλιέργειες, in vitro έλεγχος διαλογής (screening) δραστικότητας και τοξικότητας όλων των ενώσεων που έχουν παραχθεί στις επιλεγμένες κυτταρικές σειρές, επεξεργασία αποτελεσμάτων

e-max.it: your social media marketing partner