Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12816/2018
04-07-2018
19-07-2018
Λάμπρος Φλιτούρης
Detecting Transcultural Identity in European Popular Crime Narratives (DETECt)
82388
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Φιλολογίας, Ιστορίας, Κοινωνιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης ή Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. ON/OFF
Προηγούμενη εμπειρία σε ακαδημαϊκό επίπεδο (μελέτες, ανακοινώσεις σε συνέδρια) στο αντικείμενο της έρευνας (αστυνομική λογοτεχνία, δημοφιλής κουλτούρα κτλπ) ON/OFF
Προηγούμενη εμπειρία σε διεπιστημονικά προγράμματα του αντικειμένου εργασίας ON/OFF
Προηγούμενη εμπειρία στην χρήση και αξιοποίηση ψηφιακών αρχείων και βάσεων δεδομένων ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δεύτερη ξένη γλώσσα 5
Γνώση χρήσης Η/Υ και ψηφιακής έρευνας 5

α) η συμβατική και ψηφιακή καταγραφή των αρχείων που αναφέρονται στην λογοτεχνική, κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή σχετικών με τις διαπολιτισμικές αφηγήσεις του εγκλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά το 1989, β) η συμμετοχή στις ομάδες εργασίας του προγράμματος με αντικείμενο την μελέτη της παραγωγής των media και των πολιτικών μάρκεντιγκ στο συγκεκριμένο είδος στον ευρωπαϊκό χώρο, γ) η μελέτη των διαπολιτισμικών αναπαραστάσεων της Ευρώπης και του Ευρωπαίου στην σύγχρονη ευρωπαϊκή λαϊκή κουλτούρα.

e-max.it: your social media marketing partner