Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12123/2018
27-06-2018
12-07-2018
Καθηγητής Ιωάννης Ρίζος
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017-2018
82246
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ ON / OFF
Διετής (2) εργασιακή εμπειρία σε ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών ON / OFF
Εμπειρία σε ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών ON / OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία πέραν των δύο (2) ετών στη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων και δικτυακών συσκευών με μέγιστο αριθμό τα 4 έτη

Μέγιστο 40

Κάθε πλήρης χρόνος θα βαθμολογείται με 10 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με μέγιστο αριθμό τα 4 έτη

Μέγιστο 60

Κάθε πλήρες έτος θα βαθμολογείται με 15 μονάδες

Υποστήριξη χρηστών ως προς τη σύνδεση και στις υπηρεσίες ΠΣΔ

 

e-max.it: your social media marketing partner