Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11138/2018
13-06-2018
28-06-2018
Καθηγητής Ιωάννης Ρίζος
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017-2018
82246
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Απόφοιτος δημόσιου ή ιδιωτικού ΙΕΚ με πιστοποίηση ή ΑΕΙ/ΤΕΙ ON / OFF
Διετής (2) εργασιακή εμπειρία σε διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων και δικτυακών συσκευών ON / OFF
Εμπειρία σε υποστήριξη χρηστών του ΠΣΔ ON / OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης 20
Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία πέραν των δύο (2) ετών στη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων και δικτυακών συσκευών με μέγιστο αριθμό τα 4 έτη

Μέγιστο 20

Κάθε πλήρης χρόνος θα βαθμολογείται με 10 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με μέγιστο αριθμό τα 4 έτη

Μέγιστο 60

Κάθε πλήρες έτος θα βαθμολογείται με 15 μονάδες

Υποστήριξη χρηστών ως προς τη σύνδεση και στις υπηρεσίες ΠΣΔ

e-max.it: your social media marketing partner