Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11155/2018
13-06-2018
28-06-2018
Καθηγητής Αναστάσιος Τρογκάνης
Innovative actions towards the exploitation of pharmaceutical plants in the cross-border region of Epirus-Albania (HERBINNO)
82335
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ Τμημάτων Χημείας, Βιολογίας ή Φαρμακευτικής 15, 10 ή 15 αντίστοιχα
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε όλες τις μεθόδους μελέτης φυσικών προϊόντων Αριθμός Μεθόδων Χ 10
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Αριθμός Χ 3
Συμμετοχή σε διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων Αριθμός Χ 5
Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής On/Off

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Διδακτορικό 10 ή 20 αντίστοιχα
Δημοσιεύσεις στο αντικείμενο του έργου Αριθμός Χ 4

 

Chemical Analyst/Trainer που θα εργαστεί σε δύο πακέτα εργασίας/παραδοτέα: 1) Assessment of bioactive Properties and Ingredient (Συλλογή Φαρμακευτικών Φυτών και εύρεση της Χημικής Σύστασής των) και 2) Training Seminars Support for all Partners (Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τους συμμετέχοντες Φορείς)

e-max.it: your social media marketing partner