Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16665/2013
03-09-2013
03-09-2013
Καθηγητής Δημήτριος Γαλάρης
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Μελέτη μοριακών μηχανισμών μεταγωγής ενδοκυττάριων σημάτων μέσω οξειδο-αναγωγικών τροποποιήσεων καταλοίπων κυστεΐνης: Ο ρόλος των ιόντων σιδήρου
80861

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα - κριτήρια των ενδιαφερομένων:

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ    ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
 Πτυχίο ΑΕΙ στη Βιολογία ή Χημεία ή συναφές γνωστικό αντικείμενο.  35
 Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιοχημεία ή Βιολογία ή συναφές γνωστικό αντικείμενο.  35
 Εμπειρία σε βιοχημικές τεχνικές και τεχνικές μοριακής βιολογίας  30
  • «Επικύρωση του ρόλου του σιδήρου στην οξειδοαναγωγική ρύθμιση της δράσης των θειορεδοξινών και γλουταρεδοξινών».
  • Συμμετοχή στη «Διάχυση αποτελεσμάτων».
e-max.it: your social media marketing partner