Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10999/2018
12-06-2018
27-06-2018
Αναπληρωτής Καθηγητής Στέργιος Αναστασιάδης
Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών 2
82319
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής με πτυχιακή εργασία ή Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής/αλλοδαπής βαθμός πτυχίου X 4
Προγραμματισμός σε C/C++, Java, πολυνηματικές εφαρμογές, γραφικά, Linux ΝΑΙ/ΟΧΙ
Πιστοποιητικό γνώσεων αγγλικής γλώσσας Β2 ΝΑΙ/ΟΧΙ
Ανάπτυξη εφαρμογών ιστού σε πλαίσιο μοντέλου/προβολής/ελεγκτή (MVC) με ασύγχρονη ενημέρωση (AJAX) μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 3 (max 20)
Προγραμματισμός σε Ruby-on-Rails και SQL μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 2 (max 20)
Προγραμματιστικές γνώσεις αναζήτησης και εξόρυξης δεδομένων μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 2 (max 10)
Προγραμματιστικές γνώσεις διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 2 (max 10)

«Πλατφόρμα δεδομένων και εφαρμογών τελικού χρήστη» και ειδικότερα «Σχεδίαση και υλοποίηση ερωτήσεων για αναλυτική επεξεργασία σε δεδομένα αισθητήρων και προβλέψεις καιρού με ευέλικτα γεωχωρικά φίλτρα.»

e-max.it: your social media marketing partner