Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10998/2018
12-06-2018
27-06-2018
Αναπληρωτής Καθηγητής Στέργιος Αναστασιάδης
Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών 2
82319
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Φυσικής ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής/αλλοδαπής βαθμός πτυχίου Χ 1 (max 10)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μετεωρολογία-Κλιματολογία βαθμός ΜΔΕ Χ 1 (max 10)
Πιστοποιητικό γνώσεων αγγλικής γλώσσας Β2 ΝΑΙ/ΟΧΙ
Εμπειρία στην εγκατάσταση και   την επιχειρησιακή λειτουργία των μετεωρολογικών μοντέλων πρόγνωσης καιρού μήνες απασχόλησης X 2 (max 50)
Εμπειρία στην πρόγνωση ακραίων καιρικών φαινομένων και κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών μήνες απασχόλησης X 1 (max 30)

«Βαθμονόμηση λογισμικού πρόγνωσης καιρού» και ειδικότερα «Βαθμονόμηση του λογισμικού πρόγνωσης καιρού WRF (Weather Research and Forecasting model) για την Βορειοδυτική Ελλάδα. Εγκατάσταση και επιχειρησιακή χρήση του WRF και βελτιώση των αρχικών συνθηκών.»

e-max.it: your social media marketing partner