Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11001/2018
12-06-2018
27-06-2018
Αναπληρωτής Καθηγητής Στέργιος Αναστασιάδης
Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών 2
82319
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Φυσικής ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής/αλλοδαπής βαθμός πτυχίου Χ 1 (max 10)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μετεωρολογία-Κλιματολογία βαθμός ΜΔΕ Χ 1 (max 10)
Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μετεωρολογία-Κλιματολογία NAI/OXI
Πιστοποιητικό γνώσεων αγγλικής γλώσσας Β2 ΝΑΙ/ΟΧΙ
Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα διαχείριση αρχείων, υπολογιστικών φύλλων και βάσεων δεδομένων NAI/OXI
Γνώση στατιστικών μεθόδων επεξεργασίας μετεωρολογικών δεδομένων μήνες απασχόλησης Χ 1 (max 35)
Εμπειρία στην πρόγνωση κινδύνου πυρκαγιών μήνες απασχόλησης Χ 2 (max 35)
Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά στη Μετεωρολογία - Κλιματολογία πλήθος δημοσιεύσεων Χ 0,5 (max 10)

«Ενσωμάτωση μετρήσεων στη διαδικασία πρόγνωσης καιρού.» και ειδικότερα «Τροποποίηση των αρχικών συνθηκών του μοντέλου πρόγνωσης καιρού WRF από μετρήσεις αισθητήρων. Πρόγνωση και επικύρωση δεικτών κινδύνου πυρκαγιών.»

e-max.it: your social media marketing partner