Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10951/2018
11-06-2018
26-06-2018
Καθηγητής Αριστείδης Μπαρτζώκας
Ionian-Adriatic earLy wARning Monitoring System (i-ALARMS)
82334
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Φυσικής ON/OFF
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Μετεωρολογία-Κλιματολογία ON/OFF
Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μετεωρολογία-Κλιματολογία ON/OFF
Πιστοποίηση καλής γνώσης Αγγλικών (B2) ON/OFF
Γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα διαχείριση αρχείων, υπολογιστικών φύλλων και βάσεων δεδομένων ON/OFF
Βαθμός Πτυχίου βαθμός x 10 (max 100)
Βαθμός ΜΔΕ Βαθμός x 10 (max 100)
Αποδεδειγμένη εμπειρία στη στατιστική μελέτη των ακραίων καιρικών φαινομένων μήνες x 10 (max 250)
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην πρόγνωση κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών μήνες x 10 (max 250)

Συλλογή και στατιστική επεξεργασία δεδομένων και αξιολόγηση δεικτών επικινδυνότητας πυρκαγιών

e-max.it: your social media marketing partner