Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9468/2018
23-05-2018
07-06-2018
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Νάκα Αικατερίνη
An integrated POC solution for non-invasive diagnosis and therapy monitoring of Heart Failure patients - KardiaTool
82264
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Νοσηλευτικής Βαθμός πτυχίου x 10
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ON/OFF
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας ON/OFF
Γνώση χρήσης Η/Υ ON/OFF
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της καρδιολογίας Μήνες εμπειρίας Χ 10 (max 100)
Μόρια Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης Max 120
Ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ Ανακοινώσεις x 10 (max 30)

Setup of the protocols for the data collection, Report on data collection, KardiaSoft Tool and POC data management system development, Data management plan

e-max.it: your social media marketing partner