Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4559/2018
16-03-2018
02-04-2018
Καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης
A multidisciplinary approach for the stratification of patients with carotid artery disease (TAXINOMISIS)
82287
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής και ιατρικής-πληροφορικής έτη x 50 με max 250
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνική διαχείριση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής και ιατρικής-πληροφορικής έτη x 50 με max 150
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

 

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ημερίδες κλπ Ανακοινώσεις x 10 με max 100
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά Δημοσιεύσεις x 10 με max 100
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων Δημοσιεύσεις x 10 με max 100

Αντικείμενο σύμβασης: T5.2-Management of patient recruitment, T6.1-Ethics and legal issues monitoring, and T8.4-Risk management and quality assurance

e-max.it: your social media marketing partner