Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3424/2018
02-03-2018
19-03-2018
Καθηγητής Λάμπρος Κ. Μιχάλης
InSilc: In-silico trials for drug-eluting BVS design, development and evaluation
82274

Αντικείμενο σύμβασης: 1. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Βαθμός πτυχίου x 10
Μεταπτυχιακός τίτλος στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή συναφής τίτλος ON/OFF
Γνώση Αγγλικής γλώσσας 50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Γνώση χρήσης Η/Υ ON/OFF

 

Αντικείμενο σύμβασης: 2

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Ιατρικής Βαθμός πτυχίου x 10
Ειδικότητα Καρδιολογίας ON/OFF
Γνώση Αγγλικής γλώσσας 50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δεύτερη ξένη γλώσσα 50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά Δημοσίευση x 10 με max 100
Ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ Ανακοίνωση x 10 με max 100

Αντικείμενο σύμβασης: 1. Exploitation plan/ IPR report, Dissemination plan and activities, Cost effectiveness analysis and impact assessment, Proof of concept clinical study report

Αντικείμενο σύμβασης: 2. Collection of retrospective data, Library of virtual population for in-silico drug eluting BVS implantation, Platform architecture, High Visual representation tool, Proof of concept clinical study report

e-max.it: your social media marketing partner