Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2258/2018
08-02-2018
26-02-2018
Αικατερίνη Κ. Νάκα
An integrated POC solution for non-invasive diagnosis and therapy monitoring of Heart Failure patients
82264

Αντικείμενο σύμβασης: 1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Βαθμός πτυχίου x 10
Μεταπτυχιακός τίτλος στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή συναφής τίτλος ON/OFF
Γνώση Αγγλικής γλώσσας 50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Γνώση χρήσης Η/Υ ON/OFF

 

Αντικείμενο σύμβασης: 2

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Ιατρικής Βαθμός πτυχίου x 10
Ειδικότητα Καρδιολογίας ON/OFF
Γνώση Αγγλικής γλώσσας 50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δεύτερη ξένη γλώσσα 50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά Δημοσίευση x 10 με max 100
Ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ Ανακοινώσεις x 10 με max 100

Αντικείμενο σύμβασης: 1. Task 2.1 Exploitation and Innovation Management, Task 2.2 Dissemination Planning and Activities, Task 9.4 Health Technology Assessment of KardiaTool platform:

Συμμετοχή στις μελέτες διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και στη σχετική μελέτη σκοπιμότητας. Οικονομοτεχνική αξιολόγηση του σχεδιασμού και των ευρημάτων της κλινικής μελέτης

Αντικείμενο σύμβασης: 2. Task 3.1 End Users requirements analysis, Task 3.2 Design requirements, Task 7.2 Development of KardiaTool algorithms Task 7.3 Design and development of the KardiaSoft tool,

Συγκέντρωση προδιαγραφών χρήστη, σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος. Σχεδιασμός συστήματος απόφασης.

e-max.it: your social media marketing partner