Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2250/2018
08-02-2018
26-02-2018
Χαράλαμπος Σταμάτης
Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE) -Υποέργο (5) «ΟΜΙC_ENGINE- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»
82179
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Απόφοιτος του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ή Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή Βιολόγος ή Χημικός ή Χημικός Μηχανικός

 

Βαθμός πτυχίου Χ 2 μόρια

Εμπειρία στην ανάπτυξη βιοκαταλυτικών και νανοβιοκαταλυτικών συστημάτων και βιοδιεργασιών

Μήνες εμπειρίας X 2 μόρια

(max: 48)

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας ΟΝ/ΟFF
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση τεχνικών ακινητοποίησης και χαρακτηρισμού ενζύμων σε νανοϋλικά 16 μόρια
Εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή ενζυμικών μικροαντιδραστήρων 16 μόρια

Aνάπτυξη νανοβιοκαταλυτικών εργαλείων και διατάξεων

e-max.it: your social media marketing partner