Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1600/2018
31-01-2018
15-02-2018
Τσελέπης Αλέξανδρος
Νέα φυσικά προϊόντα με καρδιοπροστατευτικές δράσεις
82183
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF
Πτυχίο Χημείας Απαιτούμενο ON/OFF
Κάτοχος μεταπτυχιακού σε τομείς σχετικούς με τηνΙατρική Χημεία Απαιτούμενο ON/OFF
Εμπειρία στο αντικείμενο των αιμοπεταλίων-θρόμβωσης γνώση συσσωρευομετρίας οπτικής διαπερατότητας, συσσωρευομετρίαεμπέδησης και κυτταρομετρία ροής σε ολικό αίμα και σε PRP. 2μόρια/μήνα
Άριστη γνώση αγγλικών σε επίπεδο Proficiency Απαιτούμενο ON/OFF
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση Προγραμμάτων Υπολογιστών (Excel, Word, Origin, Spss) 5
Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας 5
  • Επίδραση εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων στη συσσώρευση των αιμοπεταλίων σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP) και σε πλυμένα αιμοπετάλια

Επίδραση εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων στην προσκόλληση των αιμοπεταλίων υπό ροήΕπίδραση εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων στην έκφραση του υποδοχέα αIIbβ3. Επίδραση εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων στην έκκριση φλεγμονωδών παραγόντων

Επίδραση εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων στην πειραματική θρόμβωση invivo.

Επίδραση εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων στα κυκλοφορούντα πρόδρομα ενδοθηλιακά κύτταρα (CD34+/KDR+).Επίδραση εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων στη λειτουργικότητα της υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (HDL).Επίδραση εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων στην παραγωγή NETs από τα ουδετερόφιλα. Ετήσιες εκθέσεις προόδου και εκθέσεις στις προγραμματισμένες συναντήσεις. Δημιουργία ιστοσελίδας, υποβολή δημοσιεύσεων, συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια

e-max.it: your social media marketing partner