Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 704/2018
16-01-2018
31-01-2018
Μιχαήλ Καρακασίδης
Υποέργο 7: Σύνθεση και χαρτογράφηση με φασματοσκοπικές μεθόδους υψηλής ανάλυσης υλικών και δομών
82178
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF
ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΝ/ΟFF
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΟΝ/ΟFF
ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΧΡΗΣΗ/ ΕΥΘYΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΡΑΜΑΝ ON/OFF
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εμπειρία σε φασματοσκοπία Ράμαν για γραφιτικές δομές / πολυμερή/ προηγμένα σύνθετα υλικά Μήνες x 2 μονάδες

Φασματική μελέτη προηγμένων υλικών και δομών

e-max.it: your social media marketing partner