Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15128/2013
26-07-2013
30-08-2013
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Μπαϊρακτάρη
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΥ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
80816

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

  • Υποψήφιος Διδάκτορας με Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή συναφές με τα παραπάνω
  • Κατάρτιση σε αυτοματοποιημένα συστήματα ανάλυσης Βιοχημικών Παραμέτρων
  • Γνώσεις στη μελέτη της σύστασης Βιολογικών υγρών με Φασματοσκοπία NMR

Καταγραφή και αξιολόγηση της σύστασης του λιπιδαιμικού προφίλ των λιποπρωτεϊνών του ορού, των μεμβρανών των ερυθροκυττάρων και του συνόλου των μεταβολιτών μικρού μοριακού βάρους του ορού με φασματοσκοπία NMR και επεξεργασία όλων των δεδομένων για τη δημιουργία στατιστικών μοντέλων με τεχνικές αναγνώρισης προτύπων για πρώιμη διάγνωση της νόσου

e-max.it: your social media marketing partner